';

Konferencja i szkolenie Akademia Lean prowadzone przez firmę Leanpassion