';

Znaczenie Identyfikacji Wizualnej w rozwoju firmy

Identyfikacja Wizualna (ang. Visual Identity) to podstawowe narzędzie do budowania świadomości marki. Jest widzialnym odzwierciedleniem tożsamości firmy, jej wartości i celów. Składają się na nią symbole, kształty i kolory spójnie ujęte w system graficznych zasad. Właściwie zaprojektowana niesie za sobą szereg korzyści dla klientów i pracowników.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie Identyfikacji Wizualnej?

  • Wyróżnienie spośród konkurencyjnych firm
  • Zwiększenie rozpoznawalności na rynku
  • Budowanie pozytywnych relacji z odbiorcami
  • Sprawna komunikacja w obrębie całej firmy i jej otoczenia
  • Umacnianie komunikatu o wartościach firmy
  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów tworzenia projektów
  • Wzrost skuteczności działań marketingowych

Księga Identyfikacji Wizualnej

Corporate Identity Book to oficjalny zbiór wszystkich elementów graficznych oraz ich zasad projektowych. Kompleksowo określone standardy, wzorce i zasady dają pewność skutecznej prezentacji marki w każdym przypadku. Księga to narzędzie rozbudowywane wraz z rozwojem firmy.

Logo

Jest to oficjalny symbol wizualny organizacji, firmy lub marki. Służy także do oznaczania produktów lub usług. Najczęściej składa się ze znaku graficznego – sygnetu oraz z przekazu tekstowego – logotypu. Istnieją także formy połączenia typografii z elementami graficznymi. W niektórych przypadkach za logo firmy służy sam sygnet lub logotyp. Odpowiednio zaprojektowany reprezentuje wartości organizacji jednocześnie przyciągając wzrok. Musi być łatwy do zapamiętania niezależnie od wielkości, w jakim jest zaprezentowany.

Kolory firmowe

Kolorystyka odgrywa bardzo dużą rolę w systemie identyfikacji wizualnej. Zwłaszcza w połączeniu z innymi elementami takimi, jak logotyp, czy liternictwo, funkcja koloru staje się dominująca. Wówczas odbiorcy kodują w głowie schemat: znak wizualny-kolor-firma, co tworzy nierozerwalną więź tych elementów. Barwy służą organizacji, aby podkreślić pewne jej cechy oraz zwiększyć rozpoznawalność na rynku. Aby wybrać odpowiednie kolory, należy kierować się zdrowym rozsądkiem, harmonią i oszczędnością. Pożądany wizerunek można zbudować za pomocą jednego koloru, bądź zestawienia kilku. Wywołać można wiele emocji i wrażeń – dynamizm, bogactwo, czystość, radość, smutek. Warto pamiętać o skojarzeniach i tradycjach towarzyszących poszczególnym kolorom. Stosować można najwyżej trzy kolory, z których każdy powinien mieć pewną symbolikę, znaczenie. Jeden lub dwa kolory pełnią funkcje wiodące, trzeci natomiast stanowi ich uzupełnienie.

Recommend
Share
Tagged in